หน้าแรก
สั่งซื้อสินค้า
RapidShare
กระดานพูดคุย
เกี่ยวกับเรา

ลงโฆษณากับ jokergameth.com
jokergameth.com เป็นเวปไซต์เกี่ยวกับเกมส์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ของนักดาวโหลดเกมส์ ไม่ว่าจะเป็น PC game (เกมที่เล่นในเครื่องคอมพิวเตอร์), Console game (เกมที่เล่นตามบ้านเช่น Xbox One, PS4, Xbox360, PS3, Wii) หรือ Handheld game (เกมมือถือเช่น PSVita, PSP, NDS, GBA) มีผู้เข้าเยี่ยมชมประมาณ 7,000 คนต่อวัน (Unique IP) การแสดงผลประมาณวันละ 40,000 ครั้งต่อวัน อายุเฉลี่ยของผู้เข้าชมจะอยู่ในช่วง 11-30 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่น, วัยทำงาน ที่เปิดรับเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ ระดับการศึกษาของกลุ่มผู้ชมอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย

ระบบโฆษณาหลักของเวปไซต์ jokergameth.com เป็นระบบโฆษณาแบบป้ายโฆษณา (Banner) และแบบโฆษณาแบบตัวอักษร Text Link ซึ่งจะปรากฎให้เห็นในหน้าแสดงผลกระทู้ และหน้าแรกของเวปไซต์ตามลักษณะและตำแหน่งของโฆษณาแต่และจุดดังรายละเอียดต่อไปนี้


ตำแหน่งโฆษณา
ตำแหน่งโฆษณาตำแหน่งโฆษณา


 ตำแหน่งที่ 1 - Banner 728x90 ด้านบน

- ป้ายโฆษณาขนาด 728x90 pixel
- แสดงผลที่ด้านบนสุดของเวปไซต์ ทุกหน้า !!
- เป็นตำแหน่งที่มีการแสดงผลมากกว่า 300,000 ครั้งต่อวัน
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้ป้ายโฆษณาติดตาผู้เยี่ยมชม ตอกย้ำแบรนด์สินค้า ต่อผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น
- เป็นตำแหน่งที่มีผู้ชมมองเห็นมากที่สุด


 ตำแหน่งที่ 2 - Banner 320x212 กระทู้แรก

- ป้ายโฆษณาขนาด 320x212 pixel
- แสดงผลในหน้ากระทู้ของเวปบอร์ดเท่านั้น
- แสดงผลต่อผู้เยี่ยมชมที่ไม่ลงทะเบียนเท่านั้น
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ Back Link ส่งผู้เยี่ยมชมไปยังเวปไซต์ของตนเอง เพราะผู้เยี่ยมชม จะมองเสมือนว่าโฆษณานี้ไม่ใช่โฆษณา แต่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในเวปไซต์ ซึ่งผู้เยี่ยมชมต้องการ


 ตำแหน่งที่ 3 - Banner 640x320 + Text Link กระทู้ที่สอง

- ป้ายโฆษณาขนาด 640x320 pixel
- แสดงผลในหน้ากระทู้ของเวปบอร์ดเท่านั้น
- แสดงผลต่อผู้เยี่ยมชมที่ไม่ลงทะเบียนเท่านั้น
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดึงคนเข้าเวปไซต์
เพราะจะมีทั้งป้ายโฆษณา และข้อความแบบ Text Link อธิบายรายละเอียดและโฆษณาเวปไซต์ได้
- ผู้เยี่ยมชม จะมองเสมือนว่าโฆษณานี้ไม่ใช่โฆษณา แต่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในเวปไซต์ ซึ่งผู้เยี่ยมชมต้องการ
- เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดในการดึงคนเข้าเวปไซต์


 ตำแหน่งที่ 4 - Banner 120x120 ด้านบนของเวปไซต์

- ป้ายโฆษณาขนาด 120x120 pixel
- แสดงผลที่ด้านบนของเวปไซต์ มองเห็นได้ชัดเจน
- แสดงผลทั้งผู้เยี่ยมชมและสมาชิกที่ลงทะเบียน

- เป็นตำแหน่งที่คุ้มต่อราคาลงทุน (Cost performance) มากที่สุด


 ตำแหน่งที่ 5 - Main Menu - Link เมนูด้านบน

- เป็นโฆษณาโดยใช้ตัวอักษรและโยง Link ไปที่เวปไซต์ของผู้ลงโฆษณา
- แสดงผลทุกหน้าของเวปบอร์ด
- แสดงผลต่อผู้เยี่ยมชมที่ไม่ลงทะเบียนเท่านั้น
- ผู้ชมจะมองเสมือนว่าตัวอักษร Text Link เป็นเมนูของเวปบอร์ดทำให้ Link ไปหาเวปไซต์ของผู้ลงโฆษณาได้ดี
- อยู่ด้านบนของเวปไซต์ทำให้การ Crawl ของ Bot จะพบ Link ของเวปไซต์ผู้ลงโฆษณา เป็นผลต่อการได้รับ Back Link ได้ง่ายๆ
- เป็นตำแน่ง Text Link ที่ดึงคนเข้าเวปไซต์ได้มากที่สุด ตำแหน่งที่ 6, 7, 8 และ 9 - Text Link

- เป็นโฆษณาโดยใช้ตัวอักษรและโยง Link ไปที่เวปไซต์ของผู้ลงโฆษณา
- แสดงผลในหน้าหัวข้อกระทู้ของเวปบอร์ดเท่านั้น
- แสดงผลต่อผู้เยี่ยมชมที่ไม่ลงทะเบียนเท่านั้น
- ผู้ชมจะมองเสมือนว่าตัวอักษร Text Link เป็นหัวข้อกระทู้หัวข้อหนึ่ง ทำให้การดึงคนเข้าสู่เวปไซต์ทำได้ง่าย
- ตำแหน่งที่ 6 เป็นตำแหน่งหัวข้อติดหมุด อยู่ด้านบนสุด, กระทู้แรกและเห็นเด่นชัด
- ตำแหน่งที่ 7 เป็นตำแหน่งหัวข้อธรรมดา 11 หัวข้อแรก
- ตำแหน่งที่ 8 เป็นตำแหน่งหัวข้อธรรมดาหัวข้อสุดท้าย
- ตำแหน่งที่ 9 เป็นโฆษณาแบบข้อความ ด้านล่างเมนู PC Game Download ตำแหน่งที่ 10 - Banner ขนาดใหญ่ 860x120

- ป้ายโฆษณาขนาด 860x120 pixel
- แสดงผลที่ด้านบนของเวปไซต์ ทุกหน้า !!
- เป็นตำแหน่งที่มีการแสดงผลมากกว่า 300,000 ครั้งต่อวัน
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้ป้ายโฆษณาติดตาผู้เยี่ยมชม ตอกย้ำแบรนด์สินค้า ต่อผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น
- เป็นตำแหน่งที่มีขนาดของป้ายโฆษณาใหญ่สุด


 สถิติของเวปไซต์ jokergameth.com

www.jokergameth.com ติดอันดับ 1-30 เวปไซต์ยอดนิยมในประเทศไทย จากการจัดอันดับของ stats.in.th
(คลิ๊กที่รูปขวามือเพื่อตรวจสอบ )


และติดอันดับ 1-10 เวปไซต์ยอดนิยมในประเทศไทยจากการจัดอันดับของ adyim.com
(คลิ๊กที่รูปขวามือเพื่อตรวจสอบ )อัตราค่าโฆษณา
ตำแหน่งโฆษณา
ระยะเวลาโฆษณา
1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
ตำแหน่งนี้ว่างเมื่อไร
 ตำแหน่งที่ 1 - Banner 720x90
4,000 บาท
11,400 บาท (ลด 5%)
22,800 บาท (ลด 10%)
--- ว่าง ---
 ตำแหน่งที่ 2 - Banner 320x212
3,000 บาท
8,550 บาท (ลด 5%)
16,200 บาท (ลด 10%)
--- ว่าง ---
 ตำแหน่งที่ 3 - Banner 640x320
4,500 บาท
12,825 บาท (ลด 5%)
24,300 บาท (ลด 10%)
--- ว่าง ---
 ตำแหน่งที่ 4 - Banner 120x120
800 บาท
2,280 บาท (ลด 5%)
4,320 บาท (ลด 10%)
--- ว่าง ---
 ตำแหน่งที่ 5 - Text Link เมนู
3,000 บาท
8,550 บาท (ลด 5%)
16,200 บาท (ลด 10%)
 ตำแหน่งที่ 6 - Text ติดหมุด
1,500 บาท
4,275 บาท (ลด 5%)
8,100 บาท (ลด 10%)
--- ว่าง ---
 ตำแหน่งที่ 7 - Text ด้านบน
900 บาท
2,565 บาท (ลด 5%)
4,860 บาท (ลด 10%)
--- ว่าง ---
--- ว่าง ---
 ตำแหน่งที่ 8 - Text สุดท้าย
900 บาท
2,565 บาท (ลด 5%)
4,860 บาท (ลด 10%)
 ตำแหน่งที่ 9 - หัวข้อเมนู
900 บาท
2,565 บาท (ลด 5%)
4,860 บาท (ลด 10%)
--- ว่าง ---
 ตำแหน่งที่ 10 - Banner 860x120
5,600 บาท
15,960 บาท (ลด 5%)
30,240 บาท (ลด 10%)
--- ว่าง ---


รายละเอียดของโฆษณาแบบ Banner
- โฆษณาแบบรูปภาพขนาดตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง (สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได้ตามข้อตกลงเพิ่มเติม)
- สามารถใช้รูปภาพแบบเคลื่อนไหวได้
- สามารถเปลี่ยนแปลงรูปภาพและ Link ได้ตลอดเวลา
- Link รูปภาพจะต้องต่อเชื่อมไปที่หน้าเวปไซต์ที่มีเนื้อหาโดยตรง


รายละเอียดของโฆษณาแบบข้อความ
- โฆษณาในรูปแบบตัวอักษร โดยมีหัวข้อสั้นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่ง
- สามารถเปลี่ยนแปลงข้อความและ Link ได้ตลอดเวลา
- Link ข้อความจะต้องต่อเชื่อมไปที่หน้าเวปไซต์ที่มีเนื้อหาโดยตรง
- แสดงผลให้กับผู้เยี่ยมชมเวปไซต์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเท่านั้น (ประมาณ 95% ของผู้เยี่ยมชมทั้งหมด)


โฆษณาใน jokergameth.com เหมาะกับใคร
- ผู้ที่ต้องการประชาสัมพันธ์เวปไซต์, ร้านค้า, สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
- เจ้าของ Server หรือผู้ให้บริการ Internet Game, Bit Colo หรือ Server ฝากไฟล์, แชร์ไฟล์
- ร้านเกมส์, ร้าน Internet ที่ต้องการดึงคนเข้าร้านมากๆ แต่มีงบจำกัด
- ห้างร้าน, องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็ก, เยาวชน ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทันที
- ผู้ที่ต้องการสนับสนุนเวปไซต์


เนื้อหาของโฆษณา
- ไม่ลงโฆษณาอุปกรณ์หรือบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
- ไม่ลงโฆษณาเกี่ยวกับการพนัน


ตัวอย่างผลงานของลูกค้า ที่เคยลงโฆษณากับ jokergameth.com
การลงโฆษณา, ประชาสัมพันธ์ที่ดี ผู้ลงโฆษณาจะต้องได้รับการตอบรับจากผู้พบเห็นด้วย เช่นจำนวนคนที่เข้าเวปไซต์เพิ่มขึ้น การวัดผลของการ ลงโฆษณาหลังจากที่เสียเงินค่าโฆษณาไปแล้ว จึงเป็นสิ่งที่ควรทำ ไม่ใช่ว่าเสียเงินลงโฆษณาไปแล้ว ไม่มีคนเข้าเวปไซต์ของผู้ลงโฆษณาเลย เราจึงนำตัวอย่างของการลงโฆษณาของลูกค้าของเรารายหนึ่ง (siamgameza.com) ซึ่งขอลงโฆษณาในตำแหน่งที่ 7 ซึ่งเป็นโฆษณาแบบข้อความ (อัตราค่าโฆษณาเพียง 900 บาท) การโฆษณานี้เริ่มแสดงผลในเวปไซต์ jokergameth.com ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 จะเห็นว่าจำนวนคนที่เข้าเวปไซต์ของผู้ลงโฆษณาเพิ่มขึ้นทันที 500 คน จากการลงโฆษณาในเวปไซต์ jokergamrth.com เพียงแค่ 1 วันเท่านั้น และในวันที่ 2 ของการลงโฆษณาในเวปไซต์ jokergameth.com มีผู้เข้าชมเวปไซต์ของผู้ลงโฆษณาเพิ่มถึง 936 คน (คลิ๊กรูปภาพ stat เพื่อตรวจสอบ)

การติดตามผลการลงโฆษณาของเรา ไม่ใช่เพียงแค่ติดตามผลการลงโฆษณาในระยะแรกเท่านั้น เราได้ติดตามผลงานการลงโฆษณาเป็นระยะเวลาถึง 2 เดือน จากตัวอย่างของเวปไซต์ siamgameza.com ในเดือนที่ 2 ของการลงโฆษณา (กรกฎาคม 2553) ก็ยังมีผู้เข้าเยี่ยมชมจากการลงโฆษณานี้ เข้ามาที่เวปไซต์ของผู้ลงโฆษณามากถึงวันละ 964 คน (คลิ๊กรูปภาพ stat เพื่อตรวจสอบในเดือนที่ 2) ทั้งหมดเป็นการยืนยันประสิทธิภาพของระบบโฆษณาในเวปไซต์ jokergameth.com ได้เป็นอย่างดี

ภาพด้านล่างเป็นการแสดงผลทางสถิติของลูกค้าก่อนที่จะลงโฆษณากับเรา (ภาพที่ 1) เปรียบเทียบกับเมื่อเริ่มโฆษณาในวันแรก (ภาพที่ 2)
ก่อนลงโฆษณา
ลงโฆษณาวันแรก

สำหรับการลงโฆษณาแบบ Banner หรือป้ายโฆษณา จะขอใช้โฆษณkตำแหน่งที่ 4x7 เป็นตัวอย่าง
ภาพด้านล่างแสดงสถิติของการลงโฆษณาของเวปไซต์ Fifa Online 3 (http://fo3.garena.in.th) ซึ่งเริ่มลงโฆษณาในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เมื่อผ่านไป 12 วัน มีจำนวนคนเข้าชมโดยผ่านการคลิ๊กที่ป้ายโฆษณามากถึง 2,773 ราย (คลิ๊กที่ Link เพื่อตรวจสอบ)

Webstat jokergameth.comทำอย่างไรเมื่อต้องการลงโฆษณา
ติดต่อสอบถาม

1. ตรวจสอบตำแหน่งโฆษณาที่ต้องการว่าว่างหรือไม่โดย คลิ๊กที่นี่ หรือ
- ติดต่อที่ หน้าเวปไซต์
- โทรศัพท์สอบถามได้ที่
02-944-3208 หรือ 02-519-1590 หรือ 086-620-7991 (ระบบ True) หรือ 087-690-7688 (ระบบ DTAC)
- ติดต่อที่ email : email

ชำระเงิน
2. ชำระเงินจำนวนเท่ากับระยะเวลาที่ต้องการ คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน
ติดต่อทีมงาน
3. ติดต่อทีมงานอีกครั้งเพื่อแจ้งเรื่องการโอนเงิน, จัดส่งแบนเนอร์รวมทั้งลิงค์ และระบุวันเวลาที่ต้องการลงโฆษณา
ติดตั้ง
4. ภายในเวลาไม่เกิน 24 ชม.หลังจากทำการชำระเงินแล้ว แบนเนอร์และลิงค์จะปรากฎที่เวปไซต์ jokergameth.com
กลับขึ้นไปบนสุด