PDA

ดูเวอร์ชั่นเต็ม : หุ้น 1. หุ้นคืออะไร ในมุมมองของนักเล่นเกม
 2. สารบัญ
 3. ถ้าเป็นเกมเราก็ต้องมีแผ่นเกมหรือตัวเกม แล้วถ้าเป็นหุ้นล่ะ ต้องมีอะไรบ้าง ?
 4. เลือกหุ้นยังไงดี
 5. การขึ้นลงของหุ้น เกิดจากอะไร
 6. นิยามสีหุ้น และหลักในการคิด
 7. ช่องราคา มุมมองของนักเก็งกำไร
 8. Volume ปริมาณซื้อขาย ถ้าไม่อยากเข้าหุ้นผิด ต้องให้ความสำคัญ
 9. ข่าวหุ้น ผลกระทบต่อราคา
 10. Mindset ของคนเล่นเกม เมื่อมาใช้กับการเล่นหุ้น
 11. ATO/ATC ตอนที่ 1 หลักการและแนวคิด
 12. ATO/ATC ตอนที่ 2 เทคนิคและวิธีการซื้อขายเพื่อให้ได้ราคาดีที่สุด
 13. นักเล่นเกมมีมุมมองอย่างไร เมื่อตลาดหุ้นเกิดวิกฤต
 14. สิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ให้ออกก่อนที่จะเข้าไปซื้อหุ้นที่อยู่ในช่วงวิกฤต
 15. TICKER การซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง หลอกกันไม่ได้
 16. การหาจังหวะในการเข้าซื้อหุ้น
 17. วิธีสังเกตว่าเรากำลังเล่นกับใครอยู่ ?
 18. การซื้อหุ้นแบบถัวเฉลี่ย
 19. สิ่งที่เหลือทิ้งไว้ หลังตลาดหุ้นปิดในแต่ละวัน
 20. เทรด ทำกำไรจากหุ้น Forex เริ่มต้นแค่ 35 บาท
 21. อยากทราบวิธีเล่นหุ้นตั้งแต่เริ่มครับ
 22. แจกซิกแนลสาย Price Action ทุกวัน
 23. จากทุน 300บาท เป็น 2600บาท
 24. แนะนำเว็บลงทุนที่น่าสนใจ AdsOK