PDA

ดูเวอร์ชั่นเต็ม : อยากรู้ว่า Drive Daemon tool มันต่างกันยังไงMouSSE
16th May 2012, 00:53
คือเราใช้ Daemon tool แล้วมันมีที่ Add Drive อยู่ แต่มันต่างกันยังไง

มันมี 1. Add DT Virtual Drive 2. Add SCSI Virtual Drive 3. Add IDE Virtual Drive

มันมีอยู่ 3 อันให้เลือก ที่จะเพิ่ม แล้วมันต่างกันยังไง ??? แล้วจะใช้อันไหนดีกว่ากัน ????

chikuva
16th May 2012, 06:56
ถ้าเป็นการใช้งานปรกติของอุปกรณ์มันจะต่างกันที่ port หรือ interface ในการเชื่อมต่อแตกต่างกันไป
แต่กรณีนี้มันเป็นการจำลองขึ้นมาผมว่าใช้อันไหนก้ไม่ต่างกัน เลือกใช้อันแรกก็ได้ครับ