ยินดีต้อนรับเข้าสู่ jokergameth.com
jokergame
jokergame shop webboard Article Social


Colocation, VPS


เว็บไซต์เราจะอยู่ไม่ได้หากขาดเขาเหล่านี้ รวมช่วยกันสนับสนุนสปอนเซอร์ของพวกเรา

colocation,โคโลเคชั่น,ฝากเซิร์ฟเวอร์ โหลดเกม Joker Game Official Fanpage Funny videos บล็อกผู้หญิง Bitcoin โหลดเกมส์ PC
ให้เช่า Colocation
Jokergame Facebook
Funny videos
บล็อกผู้หญิง
Bitcoin

jokergameth.com FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

Allow comments to be posted

The Allow comments to be posted option controls the commenting ability of your viewers. When this option is disabled, only you and blog moderators will be able to comment on the entry. If you are allowed to edit entries, you may turn this option on and off after an entry has been published to control the commenting ability as time passed.

You may set the default for this choice in the Blog Control Panel.

Moderate comments before posting

The Moderate comments before posting option controls the visibility of comments. When this option is enabled, comments by anyone other than you and blog moderators are invisible until you approve them. If you are allowed to edit entries, you may turn this option on and off after an entry has been published to control the visibility of new comments as time passed.

You may set the default for this choice in the Blog Control Panel.

Allow trackback / pingback

The Allow trackback / pingback option controls the usability of trackbacks and pingbacks. When this option is enabled, other blogs may post trackback (or pingback) entries to your blog. Trackback and pingback entries are always moderated by default so they will not be seen by anyone else until you approve them. If you are allowed to edit entries, you may turn this option on and off after an entry has been published.

You may set the default for this choice in the Blog Control Panel.

This option will not appear if trackbacks / pingbacks have been disabled by the administrator.

Notify blogs linked within this blog entry

The Notify blogs linked within this blog entry and Send Trackback / Pingback to options allow you to notify other blogs that you have posted an entry in regard to them. You should always include the link to the other blog entry in your entry. Once you send the pingback request, the other blog is going to request your entry and verify that you really did include the link. If you are allowed to edit entries, you may still send pingback notices after the entry has been published.

This option will not appear if trackbacks / pingbacks have been disabled by the administrator.

Restrict entry viewing to Contacts and Blog Moderators

The Restrict entry viewing to Contacts and Blog Moderators option will restrict the viewing of an entry to just those members on your contact list and to Blog moderators. This allows you to leave your blog open to all members but still have the ability to restrict viewing on an entry to entry basis.

ค้นหาในคู่มือการใช้งาน

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.

Back to top