ยินดีต้อนรับเข้าสู่ jokergameth.com
ค้นหาข้อมูลใน jokergameth.com
หน้าแรก สั่งซื้อสินค้า
กระดานพูดคุย เกี่ยวกับเราPerfect
เว็บไซต์เราจะอยู่ไม่ได้หากขาดเขาเหล่านี้ รวมช่วยกันสนับสนุนสปอนเซอร์ของพวกเรา

colocation,โคโลเคชั่น,ฝากเซิร์ฟเวอร์ สนับสนุนเว็บไซต์ คุ๊กกี้ Homemade อร่อย Joker Game Official Fanpage บล็อคสาวไฮโซ เล่นเกมแล้วได้เงิน ลงโฆษณา
ให้เช่า Colocation
บริจาค/Donation
CHIC INDY BAKERY
Jokergame Facebook
บล็อคสาวไฮโซ
จ้างให้เล่นเกม

BB Code

Explanation

BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.

BB Code List

  1. Bold / Italic / Underline
  2. Color
  3. Size
  4. Font
  5. Highlight
  6. Left / Right / Center
  7. Indent
  8. Email Linking
  9. URL Hyperlinking
  10. Thread Linking
  11. Post Linking
  12. Bulleted Lists / Advanced Lists
  13. Images
  14. Videos
  15. โค้ด
  16. โค้ด PHP
  17. โค้ด HTML
  18. อ้างถึง
  19. Stop BB Code Parsing
  20. แนบไฟล์
  21. Facebook videos
  22. Instagram
  23. Spoiler
  24. Tweet
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Bold / Italic / Underline

The [b], [i] and [u] tags allow you to create text that is bold, italic and underlined.

    • [b]value[/b]
    • [i]value[/i]
    • [u]value[/u]
    Usage
    • [b]this text is bold[/b]
    • [i]this text is italic[/i]
    • [u]this text is underlined[/u]
    Example Usage
    • this text is bold
    • this text is italic
    • this text is underlined
    Example Output

Color

The [color] tag allows you to change the color of your text.

  • [color=ตัวเลือก]value[/color]
    Usage
  • [color=blue]this text is blue[/color]
    Example Usage
  • this text is blue
    Example Output

Size

The [size] tag allows you to change the size of your text.

  • [size=ตัวเลือก]value[/size]
    Usage
  • [size=+2]this text is two sizes larger than normal[/size]
    Example Usage
  • this text is two sizes larger than normal
    Example Output

Font

The [font] tag allows you to change the font of your text.

  • [font=ตัวเลือก]value[/font]
    Usage
  • [font=courier]this text is in the courier font[/font]
    Example Usage
  • this text is in the courier font
    Example Output

Left / Right / Center

The [left], [right] and [center] tags allow you to change the alignment of your text.

    • [left]value[/left]
    • [center]value[/center]
    • [right]value[/right]
    Usage
    • [left]this text is left-aligned[/left]
    • [center]this text is center-aligned[/center]
    • [right]this text is right-aligned[/right]
    Example Usage
  • this text is left-aligned
    this text is center-aligned
    this text is right-aligned
    Example Output

Indent

The [indent] tag allows you to indent your text.

  • [indent]value[/indent]
    Usage
  • [indent]this text is indented[/indent]
    Example Usage
  • this text is indented
    Example Output

Email Linking

The [email] tag allows you to link to an email address. You can include an optional parameter to 'name' your link.

    • [email]value[/email]
    • [email=ตัวเลือก]value[/email]
    Usage
    • [email]j.doe@example.com[/email]
    • [email=j.doe@example.com]Click Here to Email Me[/email]
    Example Usage
  • Example Output

URL Hyperlinking

The [url] tag allows you to link to other websites and files. You can include an optional parameter to 'name' your link.

    • [url]value[/url]
    • [url=ตัวเลือก]value[/url]
    Usage
    • [url]http://www.jokergameth.com/board[/url]
    • [url=http://www.jokergameth.com/board]jokergameth.com[/url]
    Example Usage
  • Example Output

Thread Linking

The [thread] tag allows you to link to threads by specifying the thread id. You can include an optional parameter to 'name' your link.

Post Linking

The [post] tag allows you to link to posts by specifying the post id. You can include an optional parameter to 'name' your link.

Bulleted Lists

The [list] tag allows you to create simple, bulleted lists without specifying an option. Within the value portion, each bullet is denoted by the [*] tag.

  • [list]value[/list]
    Usage
  • [list]
    [*]list item 1
    [*]list item 2
    [/list]
    Example Usage
    • list item 1
    • list item 2
    Example Output

Advanced Lists

The [list] tag allows you to create advanced lists by specifying an option. The option should have a value of 1 (for a numbered list) or A (for an alphabetic with capital letters list) or a (for an alphabetic with lowercase letters list) or I (for a numbered with capital Roman numeral list) or i (for a numbered with small Roman numeral list).

  • [list=ตัวเลือก]value[/list]
    Usage
  • [list=1]
    [*]list item 1
    [*]list item 2
    [/list]

    [list=A]
    [*]list item 1
    [*]list item 2
    [/list]

    [list=a]
    [*]list item 1
    [*]list item 2
    [/list]
    Example Usage
    1. list item 1
    2. list item 2
    1. list item 1
    2. list item 2
    1. list item 1
    2. list item 2
    Example Output

Images

The [img] tag allows you to embed images within your posts. You can also combine this tag with the [url] tag to make images become links.

  • [img]value[/img]
    Usage
    • [img]http://www.jokergameth.com/board/images/styles/TotallyPro/statusicon/forum_new-48.png[/img] (Not linked)
    • [url=http://www.example.com] [img]http://www.jokergameth.com/board/images/styles/TotallyPro/statusicon/forum_new-48.png[/img] [/url] (Linked)
    Example Usage
    • (Not linked)
    • (Linked)
    Example Output

Videos

The [video] tag allows you to embed videos from various video services within your posts.

  • [video]value[/video]
    Usage
    • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
    Example Usage
    Example Output

โค้ด

The [code] tag switches to a fixed-width (monospace) font and preserves all spacing.

  • [code]value[/code]
    Usage
  • [code]
    <script type="text/javascript">
    <!--
        alert("Hello world!");
    //-->
    </script>
    [/code]
    Example Usage
  • โค้ด:
    <script type="text/javascript">
    <!--
    	alert("Hello world!");
    //-->
    </script>
    Example Output

โค้ด PHP

The [php] tag performs the same function as the [code] tag, but also adds syntax highlighting for PHP code. Although it is designed for PHP, it may correctly highlight some other C-like languages.

  • [php]value[/php]
    Usage
  • [php]
    $myvar = 'Hello World!';
    for ($i = 0; \$i < 10; \$i++)
    {
        echo $myvar . "\n";
    }
    [/php]
    Example Usage
  • โค้ด PHP:
    $myvar 'Hello World!';
    for (
    $i 0$i 10$i++)
    {
        echo 
    $myvar "\n";

    Example Output

โค้ด HTML

The [html] tag allows you to perform syntax highlighting for HTML code.

  • [html]value[/html]
    Usage
  • [html]
    <img src="image.gif" alt="image" />
    <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
    [/html]
    Example Usage
  • โค้ด HTML:
    <img src="image.gif" alt="image" />
    <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
    Example Output

อ้างถึง

The [quote] tag allows you to attribute text to someone else.

    • [quote]อ้างถึง[/quote]
    • [quote=ชื่อผู้ใช้งาน]value[/quote]
    Usage
    • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
    • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
    • [quote=John Doe;2991663]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
    Example Usage
    • Lorem ipsum dolor sit amet
    • อ้างถึง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ John Doe
      Lorem ipsum dolor sit amet
    • อ้างถึง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ John Doe อ่านกระทู้
      Lorem ipsum dolor sit amet
    Example Output

Highlight

The [highlight] tag allows you to emphasize your text.

  • Usage
    [highlight]value[/highlight]
  • Example Usage
    [highlight]this text is highlighted[/highlight]
  • Example Output
    this text is highlighted

Stop BB Code Parsing

The [noparse] tag allows you to stop the parsing of BB code.

  • [noparse][b]value[/b][/noparse]
    Usage
  • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
    Example Usage
  • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
    Example Output

แนบไฟล์

The [attach] tag allows you to display an attachment in your post rather than at the bottom. It will only display attachments that belong to the post in which it is utilized.

  • [attach]attachmentid[/attach]
    Usage
  • [attach]12345[/attach]
    Example Usage
  • Example Output

Facebook videos

Embed Facebook Videos

  • [fb]value[/fb]
    Usage
  • [fb]2601317363444860[/fb]
    Example Usage
  • Example Output

Instagram

  • [ig]value[/ig]
    Usage
  • [ig]BS2kMaZl2XO[/ig]
    Example Usage
  • Example Output

Spoiler

Allows you to hide text or images.

  • [Spoiler]value[/Spoiler]
    Usage
  • [Spoiler]Some Text[/Spoiler]
    Example Usage
  • Some Text
    Example Output

Tweet

Embed Twitter Videos

  • [tweet]value[/tweet]
    Usage
  • [tweet]758114543033647104[/tweet]
    Example Usage
  • Example Output
Back to top