โซนี่ประกาศลดราคา PS3 ลงอีก 50 ดอลลาร์, ออก PSP E-1000 รุ่นถูกไร้ Wi-Fi

Printable View