บังคับคีบอร์ดยังไงครับ ส่งไฟล์ setting กดปุ่มได้ไหมครับ อยากมาก