ได้เครื่อง Xbox 360 slim 4 GB มือสองมา แปลงเล่นแผ่นก็อปได้ แต่เล่นผ่าน hdd ไม่ได้ ถ้าจะทำให้เล่นได้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ