ไม่ต้องฟังใครทั้งนั้นครับ คิดเอาเองเลย เพราะผมเชื่อว่าคุณโตพอที่จะคิดเองได้แล้ว