แสยตา ครับ แก้ไข สีด้วยครับ สีส้มมันตัดกับสีขาวจยแสบตาครับ