ก่อนอื่นมาเริ่ม ต้องอ่านอันนี้ก่อนคำศัพที่ควรรู้ถ้าไม่อ่านไม่รู้เรื่องแน่จะอ้างอิงถึงและได้รู้ว่าอันไหนคือตัวคุณ

nice guy(ไนท์กาย) = ผู้ชายที่หวังจะให้หญิงชอบ โดยการทําดีต่อเธอทุกอย่าง ...