นั่งอ่าน + นั่งลุ้นตั้งนาน สุดท้าย.... หูเป็นแผล:sweat