อ่านไปตื่นเต้านไปพอถึงตอนจบมัน....
ปล.เจ้าของกระทู้ เลือดออกหลายวันเลยหรอนี่ ไม่รุ้ตัวเลย