เคยอ่านมาแล้วแต่ ตอนจบไม่เหมือนที่ผมเคยอ่าน ที่ผมอ่านมันเป็นสิวที่หู