ก วนมากครับ เราว่านะ คยสง จ มนี้มานะเราว่าเขาหูขาดแล้วครับ กำตามสนอง