ขอโทษนะครับ ขอถามนอกเรื่องนิดนึง เว็บ Kbagi ที่ฝากไฟล์ ถ้าไฟล์ไม่มีการดาวน์โหลดนานเท่าไหร่ถึงลบไฟล์ครับ? หรือว่าฝากไฟล์ได้ถาวรเลย?