รอลดราคาใน origin ดีกว่าครับ ช่วงลดเหลือไม่เกิน 300 ลดบ่อยู่เกมนี้