ขอหน่อยนะครับแยากเล่นมาก ส่วนมากลิ้งตายหมดเลย แคร๊กก็เล่นไม่ได้