ผมใช้อยู่ก็ไม่เห็นมีปันหาน่ะครับ ผมอยู่นครศรีธรรมราช