ภาพตัวอย่าง เป็น TOTAL WAR : SHOGUN 2 fallen of samurai
แต่ตัวเกมเป็นภาค TOTAL WAR : SHOGUN 2 ภาคปกติ
ทำไมต้องหลอกคนโหลดด้วยวะ