ซื้อมาเถอะ ป๋า จะได้อัพเกรดทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น