เปิด Ray Tracing ปวดตาวินหัว ไม่เป้นธรรมชาติ สมจริงมองไม่เห้นศัตรูเลยละ