Adapter คอม All in one ของอาผมพัง ผมจึงต้องสั่งซื้อ ผมโทรไปถามร้าน A , J และ ร้าน B ทางร้านบอกว่าไม่มี ผมเลยโทรไป MSI ทาง MSI บอกให้สั่งผ่าน SVOA ผมโทรไป SVOA

ผม: มี Adapter PC all in one msi...