เกมส์ฟรี ที่โหลดมาแล้ว จะอยู่กับบีญชีเราตลอดไปมั้ยครับ
แบบว่า ลง แล้ว ลบออก กะว่าวันหลังอาจจะกลับมาโหลดเล่นอีกที
(กินพื้นที่ HDD เยอะมากกก จะลงเกมส์อื่นนี่ คิดหนัก เลยต้องลบออกก่อน)