ลงเกมได้น่ะครับ แต่กดเข้าเกมแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย