หืม ไฟล์ 7 เสียตลอด นี่เป็นเพราะอะไรครับ ???

โหลดใหม่ก็แล้ว recovery ก็ไม่มี - -