ได้ข่าวจากทีมงานว่าไครโหลดก็อปมาจะไม่มีภาษาไทยครับ