จะคอยดูว่าฟอนต์จะพังขนาดไหน ขนาด netflix ตอนเริ่มโฆษณาด้วยภาษาไทยช่วงแรกๆ ยังพังเละ
(ถ้าดีก็ต้องขอนับถือ และขอบคุณที่ตั้งใจอยากจะให้มีภาษาไทยในเกม ไม่ใช่แค่ใส่เพื่อเอาใจคนไทย)