ถ้าไม่ซื้อแท้ ไม่แนะนำ 10 ครับ ปัญหาเยอะ

10 ต้องแท้เท่านั้น จะดีครับ ลองมาแล้ว