เผยแล้วกับตัวอย่าง Gameplay ชิ้นแรกของ Red Dead Redemption 2

https://i.gadgets360cdn.com/large/red_dead_redemption_2_trailer_1506613882740.jpg


ตัวอย่าง Gameplay...