ความจริงแล้วข่าวของการเจาะเครื่อง PlayStaion 4 มีมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว เพียงแต่ว่าในช่วงเวลานั้น ยังมีข้อจำกัดของ System Software ภายในเครื่อง PS4 อยู่ เพราะเครื่อง PlayStation 4 ที่จะแปลงได้นั้น...