เขากำหนดไว้ขนาดขั้นตํ่า dx11 การ์ดจอคุณไม่รองรับ ...อย่าเอาไปเทียบกับ hd4000 เพราะมันรองรับ dx11

http://upic.me/i/9w/2014-06-14_142141.jpg

http://upic.me/i/7d/2014-06-14_142656.jpg