อ่อๆ ที่ภาคหลักโทรศัพท์เครืองเดียวทำได้ทุกอย่างสินะ (ไม่เคยเล่น)