ไม่ต้องใช้โปรแกรม Remaster Launcher เป็นไฟล์ .PKG ติดตั้งในHDD เล่นกับเครื่องPS3

https://www.uppic.org/image-4A40_59901899.jpg
Innocent Life A futuristic Harvest Moon EU [.PKG] PSP Remaster...