ขึ้นชื่อว่า Love , Health ก็พอจะบอกได้ว่าหมวดนี้ มีไว้สำหรับระบายเรื่อง
ปัญหาหัวใจ ความรัก และสุขภาพ

ใครอกหัก สมหวัง หรืออยากมีอะไรที่คับอกคับใจจะมาระบายก็มาได้ ใครจะเจ็บหัวตัวร้อน...