กฎของหมวด Love, Health

♣ ปฎิบัติตามกฎของบอร์ดอย่างเคร่งครัด มารยาทและวิธีใช้บอร์ด

♣ สิ่งที่สำคัญที่สุดของหมวดนี้เห็นจะเป็นการห้ามโพสสิ่งลามก อนาจารควรแนวทางการแพทย์ ไม่ใช่ การโพสตามแต่อารมณ์
...