โหลดเกมส์แล้ว ไปโหลด mod ภาษาไทยมาลงด้วยเน้อ ^_^(เข้ากลุ่มก่อนเน้อ)

http://www.jokergameth.com/board/showthread.php?t=322724