2. ข่าวไอที :mad3:mad3:mad3 ไม่น่าเลย เดี๋ยวเว็บก็เหมือนเว็บขายอะไหล่อุปกรณ์หรอก