สก็อยมองได้ครับแต่อย่าไปเอาเป็นแฟนเลย...''ผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะ''