โปรเจกต์บอร์ที่ว่านี้คือ เรามาสร้างอณาจักร์ของ JKG ในรูปแบบของเกม RPG
ใช้ตัวเอนจิ้น Rmxp อยากทราบว่า
จะมีใครสนใจมั้ย

รับสมัครตัวละคร เนื้อเรื่อง บทนำ บทความต่างๆทำให้เหมือน Role ในหมวด Novel ****..

::แบบฟอร์มการสมัครตัวละคร::

ชื่อ---------------*
อายุ--------------*
เพศ--------------*
ประวัติ------------*
ลักษณะการแต่งกาย------------*<<<สีผม สีชุด บลาๆๆๆ
อาวุธ-------------*
สกิล [กำหนดได้ 3 สกิล]

ปล.ซันเวลลงไหไปแล้ว.....รอคิดเนื้อเรื่องได้ก่อน