มันอยู่บอดเก่า. . .แล้วที่มีตอนนี้ ก็ เป็น บิท ซึ่ง โหลด ไม่ ขึ้น เลย ครับ. . .ขอบคุณมากครับ