ลองไปใช้แก้ปัญหาดูครับ โปรแกรมสำหรับกำจัดไวรัส และ สปายแวร์

http://www.wupload.com/file/79110371