อยากได้มากครับ สงเคาระห์ข้าน้อยที T T แถม code action replay ด้วยก้อได้นะครับ อิอิ