ขอเป็น20หรือ18 in1 ก็ได้ เอาแบบไฟลไม่เยอะมากหรือบิทแรงๆก็ได้ขอบคุณล่วงหน้าจ้า