มีวิธีที่จะกู้ข้อความใน Sim โทรศัพท์ โนเกีย ปะครับ
พอดีผมเผลอลบข้อความหายหมด

พอจะมีวิธีกู้เปล่าครับช่วย หน่อยนะครับ

BY KINGMES