ฟังดูคับเพลงของMetalica
http://www.youtube.com/watch?v=OFBuWtcfDiM