พอกดStartup หรือใน ICON ใน Desktop มันจะขึ้นลักษณะนี้อะคับ