ช่วยหน่วยครับผ่านไม่ได้ เกมส์ Darksiders ขึ้นไม่ได้ครับ ฝากไฟล์ http://www.tempf.com/getfile.php?id=...=4e3eae5e18007http://www.tempf.com/getfile.php?id=...=4e3eae5e18007