ขอความกรุณาท่านใดใน My Center มีเกม ColdFear ที่เป็นระบบ ภาษาอังกฤษบ้างไหมครับ ที่เห็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็น ภาษาเยอรมัน ซะมากกว่า ขอความกรุณาจัดให้ด้วยครับ