คือว่าคอมท่ีทำงานมีคนใช้หลายคนมากแล้วก็ชอบโหลดอะไรมาโดยไม่ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ทำให้ไปเจอไวรัสที่ลบไม่ออกหลายครั้งบอกทุกคนที่ใช้แล้วแต่ก็เหมือนเดิมเลย

หัวหน้าเลยจัดให้ผมเป็นคนดูแลเลยอยากได้โปรแกรมป้องกันดาวโหลดครับ
หรอโปรแกรมอะไรประมาณนี้ก็ได้ครับ